Kinesis fizjoterapia jest fajna.

Skontaktuj się z nami

info@kinesis-krakow.pl

tel: 12 44 55 322

kom: 504 149 059

Odwiedź  nas

ul. Kazimierza Wielkiego 43 

30-074 Kraków

Strona www stworzona przez Kinesis Fizjoterapia.

Rehabilitacja Kraków

Regulamin gabinetu Kinesis

 

1. Gabinet Kinesis (dalej Gabinet) jest prowadzony w formie jednosobowej działalności gospodarczej „Małgorzata Skalny. Kinesis”. Posiada wpis do rejestru CEIDG. NIP 9452014726. REGON 120761789. W rozumieniu ustawy o działalności leczniczej Gabinet nie jest podmiotem leczniczym.

 

2. W Gabinecie prowadzona jest rehabilitacja. W ramach działalności Gabinetu wykonywane są zabiegi z zakresu fizjoterapii, masażu leczniczego, odnowy biologicznej, wellness/spa.

 

3. Zabiegi z zakresu fizjoterapii wykonują fizjoterapeuci w formie indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych

 

4. Zabiegi z zakresu masażu leczniczego wykonują technicy masażyści.

 

5. Zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, wellnes/spa wykonują specjaliści masażu, trenerzy oraz specjaliści z dziedziny kosmetyki i kosmetologii.

 

6. Nadzór nad zabiegami fizjoterapeutycznymi i innymi zabiegami leczniczymi sprawuje kierownik – mgr fizjoterapii.

 

7. Zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu mogą być wykonywane jako zabiegi lecznicze lub jako zabiegi odnowy biologicznej. Klient ma prawo wybrania w jakiej formule odbywa się terapia.

 

8. O kwalifikacji pacjenta do zabiegów fizjoterapeutycznych decyduje fizjoterapeuta.

 

9. W przypadku terapii wykonywanej, jako zabiegi fizjoterapeutyczne, do całkowitej ceny będzie doliczana opłata celem pokrycia dodatkowych kosztów. Na wniosek klienta dodatkowa opłata może zostać zmniejszona. Decyzję o zmniejszeniu opłaty podejmuje właściciel Gabinetu.

 

10. Fizjoterapeutom w trakcie pracy mogą towarzyszyć asystenci. Obowiązkiem asystenta jest przygotowanie sali i sprzętu potrzebnych do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych. Asystent pomaga fizjoterapeucie w przeprowadzeniu zabiegów, monitoruje pracę urządzeń oraz samopoczucie pacjenta. Asystent informuje fizjoterapeutę o zaistniałych nieprawidłowościach. Asystent włącza i wyłącza urządzenia do fizjoterapii pod warunkiem, że parametry działania urządzenia zostały wcześniej ustalone przez fizjoterapeutę. Asystent nie wykonuje zabiegów fizjoterapeutycznych.

 

 

Regulamin Praktyki Fizjoterapeutycznej Kinesis Fizjoterapia

 

 

1. Praktyka zawodowa: „Kinesis - Fizjoterapia i Trening. Mateusz Dybek” zwana dalej Praktyką działa na podstawie:

przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

wpisu nr 000000226708 – F-01 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

niniejszego Regulaminu.

 

2. Praktyka działa w obrębie gabinetu Kinesis. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43.

 

3. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

 

4. Zadaniem Praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:

badanie funkcjonalne i fizjoterapia,

fizjoprofilaktyka,

wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

 

5. Zadaniem Praktyki jest nadzorowanie wykonywanych w obrębie gabinetu Kinesis zabiegów fizjoterapeutycznych oraz pozostałych zabiegów leczniczych.

 

6. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

 

7. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach gabinetu Kinesis.

 

8. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia.

 

9. Praktyka korzysta z pomocy asystentów. Obowiązkiem asystenta jest przygotowanie sali i sprzętu do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych. Asystent pomaga fizjoterapeucie w przeprowadzeniu zabiegów, monitoruje pracę urządzeń oraz samopoczucie pacjenta. Asystent informuje fizjoterapeutę o zaistniałych nieprawidłowościach. Asystent włącza i wyłącza urządzenia do fizjoterapii pod warunkiem, że parametry działania urządzenia zostały wcześniej ustalone przez fizjoterapeutę. Asystent nie wykonuje zabiegów fizjoterapeutycznych.

 

10. W procesie rehabilitacji Praktyka wykorzystuje zabiegi fizjoterapeutyczne, zabiegi lecznicze oraz zabiegi odnowy biologicznej.

 

11. Z tytułu udzielanych świadczeń, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty. Wysokość opłat za świadczenia określona jest w cenniku gabinetu Kinesis.

 

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Regulamin gabinetu Kinesis

 

1. Gabinet Kinesis  (dalej Gabinet) jest prowadzony w formie jednosobowej działalności gospodarczej „Małgorzata Skalny. Kinesis”. Posiada wpis do rejestru CEIDG. NIP 9452014726. REGON 120761789. W rozumieniu ustawy o działalności leczniczej Gabinet nie jest podmiotem leczniczym.

 

2. W Gabinecie prowadzona jest rehabilitacja. W ramach działalności Gabinetu wykonywane są zabiegi z zakresu fizjoterapii, masażu leczniczego, odnowy biologicznej, wellness/spa.

 

3. Zabiegi z zakresu fizjoterapii wykonują fizjoterapeuci w formie indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych

 

4. Zabiegi z zakresu masażu leczniczego wykonują technicy masażyści.

 

5. Zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, wellnes/spa wykonują specjaliści masażu, trenerzy oraz specjaliści z dziedziny kosmetyki i kosmetologii.

 

6. Nadzór nad zabiegami fizjoterapeutycznymi i innymi zabiegami leczniczymi sprawuje kierownik – mgr fizjoterapii.

 

7. Zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu mogą być wykonywane jako zabiegi lecznicze lub jako zabiegi odnowy biologicznej. Klient ma prawo wybrania w jakiej formule odbywa się terapia.

 

8. O kwalifikacji pacjenta do zabiegów fizjoterapeutycznych decyduje fizjoterapeuta.

 

9. W przypadku terapii wykonywanej, jako zabiegi fizjoterapeutyczne, do całkowitej ceny będzie doliczana opłata celem pokrycia dodatkowych kosztów. Na wniosek klienta dodatkowa opłata może zostać zmniejszona. Decyzję o zmniejszeniu opłaty podejmuje właściciel Gabinetu.

 

10. Fizjoterapeutom w trakcie pracy mogą towarzyszyć asystenci. Obowiązkiem asystenta jest przygotowanie sali i sprzętu potrzebnych do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych. Asystent pomaga fizjoterapeucie w przeprowadzeniu zabiegów, monitoruje pracę urządzeń oraz samopoczucie pacjenta. Asystent informuje fizjoterapeutę o zaistniałych nieprawidłowościach. Asystent włącza i wyłącza urządzenia do fizjoterapii pod warunkiem, że parametry działania urządzenia zostały wcześniej ustalone przez fizjoterapeutę. Asystent nie wykonuje zabiegów fizjoterapeutycznych.

 

 

Regulamin Praktyki Fizjoterapeutycznej Kinesis Fizjoterapia

 

 

1. Praktyka zawodowa: „Kinesis - Fizjoterapia i Trening. Mateusz Dybek” zwana dalej Praktyką działa na podstawie:

przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

wpisu nr 000000226708 – F-01 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

niniejszego Regulaminu.

 

2. Praktyka działa w obrębie gabinetu Kinesis. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43.

 

3. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

 

4. Zadaniem Praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:

badanie funkcjonalne i fizjoterapia,

fizjoprofilaktyka,

wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

 

5. Zadaniem Praktyki jest nadzorowanie wykonywanych w obrębie gabinetu Kinesis zabiegów fizjoterapeutycznych oraz pozostałych zabiegów leczniczych.

 

6. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

 

7. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach gabinetu Kinesis.

 

8. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia.

 

9. Praktyka korzysta z pomocy asystentów. Obowiązkiem asystenta jest przygotowanie sali i sprzętu do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych. Asystent pomaga fizjoterapeucie w przeprowadzeniu zabiegów, monitoruje pracę urządzeń oraz samopoczucie pacjenta. Asystent informuje fizjoterapeutę o zaistniałych nieprawidłowościach. Asystent włącza i wyłącza urządzenia do fizjoterapii pod warunkiem, że parametry działania urządzenia zostały wcześniej ustalone przez fizjoterapeutę. Asystent nie wykonuje zabiegów fizjoterapeutycznych.

 

10. W procesie rehabilitacji Praktyka wykorzystuje zabiegi fizjoterapeutyczne, zabiegi lecznicze oraz zabiegi odnowy biologicznej.

 

11. Z tytułu udzielanych świadczeń, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty. Wysokość opłat za świadczenia określona jest w cenniku gabinetu Kinesis.

 

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.